Sunday, October 31, 2010

இளநிலை கல்லூரி மாணவர்கள் கவனத்திற்கு

பெங்களூரிவில் இருக்கும் IISC (ஐ.ஐ.எஸ்.சி) என்ற இந்திய அறிவியல் கழகத்தில் கோடைப் பயிற்சி வாய்ப்பு பற்றிய அறிவிப்பு வந்திருக்கிறது. இதன் விவரங்கள் இங்கே கொடுக்கப் பட்டு உள்ளது.


சுருக்கமாக,

1. பல இஞ்சினியரிங், மற்றும் அறிவியல் துறைகளில் வாய்ப்பு உண்டு
2. 31. டிசம்பர்.2010 தான் கடைசி நாள். காலம் தாமதிக்காமல், விரைவில் விண்ணப்பம் செய்யவும்.

No comments: